Księga Psalmów 19,10 (NPD)

Bojaźń PANA prowadzi do życia w czystości
i człowieka w wierze umacnia na wieki.
Nakazy PANA są słuszne – wszystkie sprawiedliwe.

Księga Psalmów 19,2-5 (NPD)

23 lipca 2019

Księga Psalmów 15 (NPD)

23 lipca 2019