Księga Psalmów 18,47 (NPD)

PAN jest Bogiem żywym!
Niech będzie wysławiana(*1) moja Opoka!
Niech będzie wywyższony Bóg, Zbawienie moje!

———–

(*1) Niektórzy tłumaczą tu: „Niech będzie błogosławiona moja Skała”. Z uwagi jednak na Hbr 7,7, który jasno wskazuje że błogosławieństwo może otrzymać tylko to co jest niższe od tego co jest wyższe, redakcja wybrała inne znaczenie słowa hebrajskiego słowa berak, które również oznacza „wysławianie”, „chwalenie”, „wielbienie”. Rdzeń tego słowa niesie w sobie znaczenie uklęknąć.

Księga Psalmów 15 (NPD)

25 lipca 2019

Księga Psalmów 27,1-3 (NPD)

25 lipca 2019