Księga Psalmów 13,4.6 (NPD)

Zwróć się ku mnie, PANIE, odpowiedz mi Boże!
Wlej światło w moje oczy, bym nie wpadł w mrok śmierci.
Ja przecież zaufałem łaskawości Twojej,
rozraduj więc me serce Twoim wybawieniem!
A ja wówczas, PANIE, hymn wzniosę ku Tobie
z powodu dobrodziejstw, któreś mi wyświadczył.

List do Hebrajczyków 13,17 (NPD)

7 stycznia 2019

List do Hebrajczyków 13,1-3 (NPD)

7 stycznia 2019