List do Hebrajczyków 13,17 (NPD)

Poddawajcie się tym, którzy przewodzą wam w poznawaniu Bożego Słowa i zaufaniu mu(*1)! Bądźcie ulegli wobec tych, którzy bez wytchnienia troszczą się o wasze dusze(*2), z czego zresztą zdadzą sprawę przed samym Bogiem(*3). Niech wasza postawa sprawi, że będą oni swą służbę pełnić z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to – również i wam – nie wyszłoby na dobre.

══════════

(*1) „Zaufanie do Bożego Słowa” to biblijny ekwiwalent dynamiczny słowa „wiara”.

(*2) Historia pokazuje, że w opozycji do „troski o dusze” wiernych niezwykle często stoi „troska” o ich portfele. O realności tego zagrożenia uprzedzał już sam Jezus, a także Jego Apostołowie (por. Mt 7,15-16; Mt 7, 21-23; Łk 20,46-47; Dz 20,28-30).

(*3) Por. Jk 3,1; 2 P 2,1.

List do Hebrajczyków 13,16 (NPD)

7 stycznia 2019

Księga Psalmów 13,4.6 (NPD)

7 stycznia 2019