Księga Psalmów 119, 26-29 (NPD)

Mówię Ci o wszystkim, a Ty mnie wysłuchujesz.
Poucz mnie więc, proszę, o swej woli Panie!
Pomóż mi pojąć swe postanowienia,
bym ze zrozumieniem na Twe dzieła patrzył.
A jeśli zapłaczę z nadmiaru cierpienia,
dodaj mi otuchy, podźwignij mnie swym słowem!
Nie pozwól, aby kłamstwo skaziło moje życie,
lecz ucz mnie łaskawie wedle swego SŁOWA!

Księga Psalmów 119,1-3 (NPD)

3 sierpnia 2019

Księga Psalmów 119,31-34 (NPD)

3 sierpnia 2019