Księga Psalmów 119,165-166 (NPD)

A tych, którzy Twe SŁOWO bardzo miłują,
napełniasz pokojem, chronisz przed upadkiem!
Twego wybawienia, PANIE, oczekuję,
dlatego posłusznie pełnię wolę Twoją.

Księga Psalmów 116,5-6 (NPD)

24 stycznia 2020

Księga Psalmów 25,12-14 (NPD)

24 stycznia 2020