Księga Psalmów 116,5-6 (NPD)

PAN jest sprawiedliwy, lecz także miłosierny!
Bóg nasz jest zawsze pełen współczucia!
PAN strzeże ludzi pełnych prostoty,
dlatego mnie ocalił, gdy sił mi zabrakło.

Księga Psalmów 5,12-13 (NPD)

23 stycznia 2020

Księga Psalmów 119,165-166 (NPD)

23 stycznia 2020