Księga Psalmów 25,12-14 (NPD)

Co zyskuje człowiek, gdy trwa w bojaźni PANA?
Takiego On poucza, jaką wybrać drogę.
Dusza jego dobrem będzie nasycona,
a jego potomstwo dziedzictwo otrzyma,
gdyż PAN wspiera ludzi, którzy Go szanują(*1);
i swoje przymierze z takimi zawiera.

—————-

(*1) Dosł. „którzy trwają w Jego bojaźni”.

Księga Psalmów 119,165-166 (NPD)

25 stycznia 2020

Księga Psalmów 31,24 (NPD)

25 stycznia 2020