Księga Psalmów 135,15-18 (NPD)

Bożki pogańskie to srebro i złoto,
wszystkie ręką ludzką zostały uczynione.
I chociaż mają usta, niczego nie mówią,
mają również oczy, ale nic nie widzą.
Swoimi uszami niczego nie słyszą,
oddychać nie potrafią, chociaż usta mają.
Ludzie, którzy je tworzą, są do nich podobni,
a ci, którzy im ufają, stają się jak one.

Księga Psalmów 34,9 (NPD)

7 lutego 2020

Księga Psalmów 111,7-8 (NPD)

7 lutego 2020