Księga Przysłów 8,11-14 (NPD)

Ja, Mądrość jestem cenniejsza niż perły,
żadne klejnoty wartością mi nie dorównują.
Lubię się przechadzać razem z Roztropnością;
szukając spragnionych rady i pouczeń.
Nie cierpię pychy i bezczelności,
przekupstwa i mowy przewrotnej,
bo sensem trwania w bojaźni PANA
jest zła nienawidzić i mieć je w odrazie.
We mnie jest przezorność i głębia zrozumienia,
rozsądek i rada, siła do wytrwania.

Księga Przysłów 12,14 (NPD)

5 stycznia 2020

Księga Psalmów 1,1-2 (NPD)

5 stycznia 2020