Księga Przysłów 12,14 (NPD)

Głupiec się syci owocem swych ust,
ale dopiero praca przynosi zyski.

Księga Przysłów 12,16 (NPD)

4 stycznia 2020

Księga Przysłów 8,11-14 (NPD)

4 stycznia 2020