Księga Psalmów 1,1-2 (NPD)

Szczęśliwy, kto nie postępuje według rad nieprawych
ani nie chodzi drogą występnych,
i kto się nie przyłącza do grona szyderców,
lecz w SŁOWIE PANA ma upodobanie

i Jego SŁOWO rozważa dniem i nocą.

Księga Przysłów 8,11-14 (NPD)

6 stycznia 2020

Księga Psalmów 31,20 (NPD)

6 stycznia 2020