Księga Hioba 31,16-20 (NPD)

Czyżbym biednych nigdy w życiu nie wspomagał,
lub odprawiał wdowy liczące na mą pomoc?
Czy chleba skąpiłem innym sam mając go w dostatku,
lub się nim nie dzieliłem z głodnymi sierotami?
O nie, od młodości jak ojciec dbałem o sieroty,
przez całe moje życie troszczyłem się o wdowy.
Tak samo traktowałem ludzi mieszkań pozbawionych
oraz tych, którzy zostali z odzienia ograbieni.
Czyż oni mnie teraz nie chwalą publicznie
za ciepłe ubrania, wełniane okrycia?

Księga Hioba 31,13-15 (NPD)

6 listopada 2019

Księga Hioba 34,10 (NPD)

6 listopada 2019