Księga Hioba 34,10 (NPD)

Posłuchajcie mnie zatem, rozumni mężowie!
Przecież jest wiadome, iż Bóg grzechu nie popełnia.
Wszechmocny nigdy żadnego zła nie czyni! 

Księga Hioba 31,16-20 (NPD)

7 listopada 2019

Księga Jeremiasza 20,7-9 (NPD)

7 listopada 2019