Księga Hioba 31,13-15 (NPD)

Jeżeli zaś krzywdziłem moich pracowników
a skarg, które zgłaszali, wysłuchać nie chciałem,
to jakże stanę przed Boga obliczem?
Co Jemu odpowiem, gdy mnie o to spyta?
Czy Ten, który w łonie matki, obdarzył mnie życiem,
każdego z ich również nie utkał w łonach ich matek?

Księga Hioba 31,21-23 (NPD)

5 listopada 2019

Księga Hioba 31,16-20 (NPD)

5 listopada 2019