Księga Przysłów 30,11-14 (NPD)

Spotkasz ludzi, którzy przeklinają swego ojca
i nie okazują wdzięczności swojej matce.
Tacy samych siebie uważają za czystych,
i nie mają pragnienia obmycia się z brudów.
Są też tacy, którzy siebie wynoszą pod Niebiosa
i butnym swym spojrzeniem innymi pogardzają.
Tacy rozszarpują ubogich na strzępy,
ziemi ich pozbawiają, czynią nędzarzami.

Księga Przysłów 29,7 (NPD)

26 października 2019

Księga Hioba 31,3 (NPD)

26 października 2019