Księga Przysłów 29,7 (NPD)

Prawy człowiek rozumie problemy biedaków,
nikczemnik natomiast nie chce ich pojmować.

Księga Przysłów 29,18 (NPD)

25 października 2019

Księga Przysłów 30,11-14 (NPD)

25 października 2019