Księga Hioba 31,3 (NPD)

Czyż zguba nie czeka ludzi niegodziwych,
a hańba wszystkich trwających w nieprawości?

Księga Przysłów 30,11-14 (NPD)

28 października 2019

Księga Hioba 38,4-7 (NPD)

28 października 2019