Księga Przysłów 28,26 (NPD)

Głupcem jest ten, kto zaufał swojemu sercu,
ocaleje zaś ten, kto mądrością się okrywa.

Księga Przysłów 22,9 (NPD)

27 grudnia 2019

SŁOWO GRECKIE na każdy dzień roku

27 grudnia 2019