Księga Przysłów 22,9 (NPD)

Błogosławieni przez PANA są ludzie hojni,
którzy swoim chlebem dzielą się z biedakami.

Księga Przysłów 28,25 (NPD)

26 grudnia 2019

Księga Przysłów 28,26 (NPD)

26 grudnia 2019