Księga Przysłów 28,22 (NPD)

Chciwiec się ugania za wielkim bogactwem,
nie wie jednak, że bieda już siedzi mu na plecach.

Księga Przysłów 27,6 (NPD)

20 października 2019

Księga Przysłów 28,13 (NPD)

20 października 2019