Księga Przysłów 27,6 (NPD)

Mądrzej jest zaufać razom przyjaciela
niż pocałunkom składanym przez wroga.

Księga Przysłów 27,1 (NPD)

19 października 2019

Księga Przysłów 28,22 (NPD)

19 października 2019