Księga Przysłów 28,13 (NPD)

Nie zazna szczęścia, kto swe winy ukrywa,
lecz kto je wyznaje i porzuca dostąpi miłosierdzia.

Księga Przysłów 28,22 (NPD)

21 października 2019

Księga Przysłów 27,2 (NPD)

21 października 2019