Księga Przysłów 27,2 (NPD)

Niech chwali cię ktoś inny, a nie twoje usta;
niech czynią to obce wargi, a nie twoje własne.

Księga Przysłów 28,13 (NPD)

22 października 2019

Księga Przysłów 30,15-16 (NPD)

22 października 2019