Księga Przysłów 27,1 (NPD)

Nie chwal się planami, które masz na jutro,
gdyż w ogóle nie wiesz, co dzień ten ci przyniesie.

Księga Przysłów 26,11 (NPD)

18 października 2019

Księga Przysłów 27,6 (NPD)

18 października 2019