Księga Przysłów 2,6-11 (NPD)

PAN obdarza mądrością poprzez swoje Słowo,
z Jego ust pochodzi wiedza i rozwaga.
On pomocy udziela tym, którzy są prawi
i jest tarczą obronną dla ludzi uczciwych.
On bowiem chroni dróg sprawiedliwości,
i na nich strzeże wszystkich, którzy są Mu wierni.
Idąc po nich zrozumiesz czym jest sprawiedliwość,
prawość i zdolność dobrego wyboru.
Twe serce będzie syte prawdziwej mądrości,
a wiedza twe życie napełni radością.
Rozwaga będzie trzymać straż przy tobie,
a roztropność zapewni ci bezpieczeństwo.

Księga Przysłów 2,1-5 (NPD)

28 marca 2019

Księga Powtórzonego Prawa 32,4 (NPD)

28 marca 2019