Księga Powtórzonego Prawa 32,4 (NPD)

On jest naszą Skałą, a Jego dzieła są doskonałe.
On zawsze czyni to, co jest słuszne
i ma rację w każdym swym działaniu.
On jest Bogiem wiarygodnym, bez żadnego fałszu,
ponieważ jest sprawiedliwy i zawsze prawy.

Księga Przysłów 2,6-11 (NPD)

29 marca 2019

Księga Przysłów 12,18 (NPD)

29 marca 2019