Księga Przysłów 2,1-5 (NPD)

Moje dziecko, posłuchaj, i sercem swym przyjmij,
by jak skarbu strzec wszystkich moich pouczeń.
Skłoń swoje ucho ku słowom mądrości
i serce swoje nagnij dla ich zrozumienia.
Pilnie zabiegaj o zdrowy rozsądek,
rozwagę zaś przyzywaj ze wszystkich swoich sił;
szukaj ich z oddaniem, jak cennego kruszcu
niczym skarbu wielkiego, co został ukryty.
Wtedy zrozumiesz na czym polega bojaźń PANA,
w której trwając zbliżysz się do Boga Najwyższego.

Księga Kapłańska 26,15-16 (NPD)

27 marca 2019

Księga Przysłów 2,6-11 (NPD)

27 marca 2019