Księga Kapłańska 26,15-16 (NPD)

Jeśli będziecie gardzić moimi Słowem i brzydzić się moimi prawami, jeśli będziecie lekceważyć moje nakazy łamiąc w ten sposób przymierze, które z wami zawarłem, wtedy i ja tak samo będę postępować z wami. Ześlę na was strach i zniszczenie, gorączkę trawiącą oczy i rujnującą zdrowie.
Wtedy na próżno będziecie siać ziarno, gdyż wasze plony zje wasz wróg.

Księga Izajasza 43,2-3 (NPD)

26 marca 2019

Księga Przysłów 2,1-5 (NPD)

26 marca 2019