Księga Przysłów 14,22 (NPD)

Kto knuje zło, ten zbłądzi na wieki;
miłość i wierność jest dla tych, co planują dobro.

Księga Przysłów 14,18 (NPD)

10 maja 2019

Apokalipsa w relacji Jana 19,6-10 (NPD)

10 maja 2019