Księga Przysłów 14,18 (NPD)

Odzieniem naiwnych zawsze jest głupota;
koroną roztropnych okaże się ich wiedza.

Księga Kapłańska 20,8 (NPD)

9 maja 2019

Księga Przysłów 14,22 (NPD)

9 maja 2019