Księga Kapłańska 20,8 (NPD)

Przestrzegajcie moich przepisów i wypełniajcie je, gdyż Ja PAN, chcę waszego uświęcenia.

1 Księga Królewska 18,21 (NPD)

8 maja 2019

Księga Przysłów 14,18 (NPD)

8 maja 2019