Księga Przysłów 13,13 (NPD)

Kto gardzi radą, prosi się o kłopoty,
a kto ją szanuje będzie nagrodzony.

Księga Przysłów 13,12 (NPD)

17 grudnia 2019

Księga Przysłów 13,22 (NPD)

17 grudnia 2019