Księga Przysłów 13,12 (NPD)

Przewlekłe czekanie bardzo rani duszę;
spełnione pragnienie jest jak drzewo życia.

Księga Przysłów 13,20 (NPD)

16 grudnia 2019

Księga Przysłów 13,13 (NPD)

16 grudnia 2019