Księga Przysłów 13,22 (NPD)

Dobre i miłe w Bożych oczach jest
dziedzictwo wnukom zostawione,
lecz grzesznik tego nie dostąpi,
gdyż jego majętność trafi w ręce prawych(*1).

══════════

(*1) W czasach ST bogactwo materialne postrzegano jako Boże błogosławieństwo. Wynikało to bezpośrednio z warunków Przymierza Mojżeszowego. Od przyjścia na świat Jezusa (wcielonego Boga) wszystko się zmieniło. On ujawnił, że prawdziwe Boże błogosławieństwo (to objawione w Nowym Przymierzu) ma charakter duchowy, czyli wewnętrzny (por. Mt 5,3-12; Ga 5,22-23), a jego kulminacja nastąpi dopiero w Królestwie Niebios. Na Ziemi dzieci Boże, jeśli pełnią wolę Ojca z Niebios, mogą czasami doświadczać okruchów przyszłego szczęścia – jako zadatku tego szczęścia, które czeka na nich u Boga. Mając to w pamięci, dobrze jest widzieć, że przekazywanie przez uczniów Jezusa swego duchowego dziedzictwa na kolejne pokolenia, ma w oczach PANA wielkie znaczenie.

Księga Przysłów 13,13 (NPD)

18 grudnia 2019

Księga Przysłów 29,25 (NPD)

18 grudnia 2019