Księga Przysłów 12,19 (NPD)

Prawda na ustach przetrwa na wieki,
zaś kłamstwo warg ludzkich jedynie chwilę.

Księga Przysłów 13,3 (NPD)

2 stycznia 2020

Księga Przysłów 12,16 (NPD)

2 stycznia 2020