Księga Przysłów 13,3 (NPD)

Strzegący ust własnych chroni swoje życie;
kto warg nie powściąga szykuje sobie zgubę.

Księga Przysłów 16,24 (NPD)

1 stycznia 2020

Księga Przysłów 12,19 (NPD)

1 stycznia 2020