Księga Przysłów 12,16 (NPD)

Głupiec swój gniew ujawnia od razu,
lecz mądry, nawet upokarzany, skrywa swe emocje.

Księga Przysłów 12,19 (NPD)

3 stycznia 2020

Księga Przysłów 12,14 (NPD)

3 stycznia 2020