Księga Ozeasza 6,3 (NPD)

Najpierw jednak musimy z całego serca przylgnąć(*1) do PANA.
Wtedy dopiero On zwróci się do nas – przyjdzie i wysłucha.
Ta prawda jest pewna i niezawodna, jak świt po ciemnej nocy.
A Jego przyjście będzie ożywcze jak deszcz ulewny wczesną wiosną.

———-

(*1) Inni tłumaczą „poznać”. Termin „poznanie” w języku hebrajskim ma szerokie zastosowanie, jednak zasadniczym jego znaczeniem jest bliska, wręcz intymna znajomość z kimś.

Księga Ezechiela 22,28-29 (NPD)

4 kwietnia 2019

Księga Ozeasza 6,6 (NPD)

4 kwietnia 2019