Księga Ozeasza 6,6 (NPD)

Zrozumcie, że mam upodobanie w czynach miłosierdzia,
a nie w ofiarach, które składane są na ołtarzach.

Księga Ozeasza 6,3 (NPD)

5 kwietnia 2019

Księga Ozeasza 11,4-7 (NPD)

5 kwietnia 2019