Księga Ezechiela 22,28-29 (NPD)

Na próżno jednak owi «prorocy» zwodzą was fałszywymi objawieniami
i kłamliwymi przesłaniami mówiąc: «Tak mówi Pan BÓG(*1)» – chociaż ja, PAN, nic nie mówiłem.
Ich rady są bez wartości – niczym naprawianie zwalonego muru przy pomocy tynku!
Gnębią lud kłamstwem i ciągłym wyzyskiem, biedotę okradają, ubogich rabują
i nawet cudzoziemców ciemiężą wbrew Prawu.

══════════

(*1) Hebr. JHWH Adonai.

Księga Ezechiela 36,26–27 (NPD)

3 kwietnia 2019

Księga Ozeasza 6,3 (NPD)

3 kwietnia 2019