Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 5,9 (NPD)

Prawdziwie szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy roznoszą po świecie aromat Bożego pokoju(*1)! Tylko tacy bowiem zostaną nazwani dziećmi Bożymi!

==========

(*1) Boży pokój jest stanem całkowicie różnym od pokoju głoszonego przez obecny świat. Pokój Boży to stan relacji z Bogiem, który przewyższa wszelkie ludzkie zrozumienie (por. Flp 4,7), to stan jaki wprowadza w życie człowieka Boży Duch Uświęcenia (por. Rz 14,17).

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 5,8 (NPD)

6 lipca 2020

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 5,10 (NPD)

6 lipca 2020