Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 5,10 (NPD)

Prawdziwie szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy znoszą prześladowania z powodu peł­nie­nia Bożej woli(*1)! Królestwo Niebios jest bowiem przygotowane tylko dla takich ludzi!

══════════

(*1) Dosł. „z powodu sprawiedliwości”. Kwestią zasadniczą jest odróżnienie dwóch pojęć: sprawiedliwości wg rozumienia świata i sprawiedliwości Bożej. Jezus odnosi się tu oczywiście do tej drugiej, a o niej czytamy, że: (a) żaden człowiek nie spełnia jej standardów (por. Rz 3,10-12); (b) dostępna dla ludzi jest jedynie w Chrystusie (por. Rz 1,16-17; Rz 3,21-22; Rz 5,21; Ef 4,24; Flp 3,9). Stan sprawiedliwości w Chrystusie jest oczywiście Bożą wolą i Bożym planem zbawienia dla ludzkości. Z uwagi na to Redakcja NPD użyła stosownego ekwiwalentu znaczeniowego.

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 5,9 (NPD)

7 lipca 2020

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 12,46-50 (NPD)

7 lipca 2020