Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 5,8 (NPD)

Prawdziwie szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy zachowują swe serca w czystości! Tylko tacy bowiem dostąpią zaszczytu spojrzenia w oblicze Boga!

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 5,7 (NPD)

5 lipca 2020

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 5,9 (NPD)

5 lipca 2020