Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 5,7 (NPD)

Prawdziwie szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy miłosiernie reagują na cudzą niedolę(*1). Oni bowiem również dostąpią miłosierdzia i pocieszenia!

══════════

(*1) „Reagowanie na cudzą niedolę” – to dynamiczne rozwinięcie pojęcia „bycia miłosiernym (gr. eleemones)”. Miłosierdzie jest praktyczną realizacją czynienia dobra również tym, którzy na dobro to nie zasługują, a więc jest praktyczną realizacją postawy ofiarnej Bożej miłości agape (por. Mt 6,14-15; Kol 3,12; Jk 2,13; Jud 21).

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 5,6 (NPD)

4 lipca 2020

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 5,8 (NPD)

4 lipca 2020