Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 5,6 (NPD)

Prawdziwie szczęśliwi i błogosławieni są ci, którzy rozpaczliwie łakną i pragną Bożej sprawiedliwości! Tylko tacy bowiem zostaną w pełni nasyceni!

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 5,5 (NPD)

3 lipca 2020

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 5,7 (NPD)

3 lipca 2020