Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 12,46-50 (NPD)

Nieco później, gdy Jezus dalej przemawiał do tłumów pojawiła się Jego matka wraz z krewnymi(*1), którzy chcieli rozmówić się z Nim. Zatrzymali się jednak na zewnątrz otaczającej Go gromady ludzi. Wtedy ktoś powiedział Jezusowi:

— Przyszła Twoja matka z Twoimi krewnymi. Stoją tam dalej, na zewnątrz i chcą z Tobą rozmawiać.

On zaś tak odpowiedział:

— Czy chcesz wiedzieć kto prawdziwie jest moją rodziną, jak matka i bliscy krewni?

I wskazując ręką na uczniów(*2), rzekł:

— Oto moja rodzina: moja matka i moi krewni! Każdy kto pełni wolę mego Ojca, który jest w Niebiosach, jest dla mnie jak matka, brat i siostra, kuzyn czy kuzynka!

══════════

(*1) Gr. adelfoi. Słowo to często jest tłumaczone jako „bracia”, jednak w kulturowym sensie mogło ono oznaczać nie tylko rodzonych braci, ale także kuzynów i dalszą rodzinę. Żydzi, w porównaniu do naszej terminologii, mieli słabo rozwinięte słownictwo dotyczące koligacji rodzinnych. Do dziś na Bliskim Wschodzie słowem „brat” lub „siostra” określa nie również dalszych członków rodziny, których my nazywamy kuzynami. Tak samo pierwsi chrześcijanie zwali siebie nawzajem. Więcej w przypisie do J 19,27 oraz we wstępie do Listu Jakuba.

(*2) To był spory tłum ludzi. Uczniami nazywani byli wszyscy, którzy chcieli się uczyć od Jezusa. Z tłumu tego tylko dwunastu było Jego najbliższymi uczniami.

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 5,10 (NPD)

8 lipca 2020

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie w relacji Mateusza 13,24-30 (NPD)

8 lipca 2020