List Jakuba 5,7-11 (NPD)

Opamiętajcie się, bracia i siostry(*1), i stańcie się wielkoduszni, oczekując powtórnego przyjścia PANA! Wyczekujcie Go jak rolnik upragnionego plonu ziemi! Tak jak on cierpliwie wygląda deszczu zarówno późnego, jak i wczesnego(*2),  tak samo i wy cierpliwie trwajcie w nadziei, umacniając przy tym swoje serca, gdyż spotkanie z PANEM jest już bliskie!(*3).  I nie narzekajcie, bracia i siostry, jeden na drugiego, abyście w ten sposób sami nie powiedli siebie przed Boży sąd. Albowiem Najwyższy Sędzia stoi już u bram!  Za przykład cierpliwego znoszenia zła, jakie was spotyka, weźcie sobie, bracia i siostry, proroków, którzy przemawiali w imieniu PANA.  Tylko ci z nich, którzy wytrwali, doświadczyli wiecznej szczęśliwości! Chyba słyszeliście również o wytrwałości Hioba i nagrodzie, jaką na końcu otrzymał od PANA, gdyż PAN jest bardzo łaskawy i pełen miłosierdzia

══════════

(*1) Użycie tutaj przez Jakuba słowa „bracia i siostry w wierze” może być szokiem dla wyznawców teologii „biletu do nieba”. Niemniej wersety ostrzegające przed postawą serca prowadzącą do potępienia (Jk 5,1-6) odnoszą się niewątpliwie do ludu Bożego (ludzi wierzących). W takim samym kontekście występuje określenie „dzień rzezi” w Jr 12,3.

(*2) Mowa o opadach, które były i są kluczowym czynnikiem decydującym o efektach rolnictwa w Izraelu. Deszcz późny (październik-listopad) pozwala na kiełkowanie zasiewów; deszcz wczesny (kwiecień-maj) umożliwia wzrost i dojrzewanie zasiewów.

(*3) W istocie dla wielu spotkanie to nastąpi znacznie szybciej, niż im się wydaje. Każdy człowiek spotka się z PANEM nie tylko w czasie, gdy On wróci na Ziemię, lecz często znacznie wcześniej, gdy skończy się czyjeś ziemskie pielgrzymo­wanie. Użyte w tym tekście słowo gr. parusia oznacza „pojawienie się”, „stanięcie w czyjejś obecności”, „przybycie”.

List Jakuba 5,1-7a (NPD)

20 listopada 2020

List Jakuba 5,12 (NPD)

20 listopada 2020