List Jakuba 5,12 (NPD)

Przede wszystkim jednak, moi bracia i siostry, nie przysięgajcie ani na Niebiosa, ani na Ziemię! Nie składajcie zresztą żadnych dodatkowych przysiąg w celu potwierdzenia swej prawdomówności, lecz niech wasze „tak!” zawsze znaczy „TAK!”, a „nie!” zawsze znaczy „NIE!”, abyście nie podpadli pod Boży sąd(*1).

══════════

(*1) Por. Mt 5,37; 2 Kor 1,17-20.

List Jakuba 5,7-11 (NPD)

21 listopada 2020

Postęp prac nad wydaniem NT (NPD)

21 listopada 2020