List Jakuba 4,13-17 (NPD)

A wy, którzy planujecie: „Dziś lub jutro udamy się do innego miasta lub kraju, aby tam przez rok popracować i dorobić się” – przecież nawet nie wiecie, czy dożyjecie jutra! Jesteście tylko tchnieniem, które niczym para pojawia się na krótko, by zaraz potem zniknąć!  Zamiast tego powinniście tak myśleć: „Jeśli PAN zechce i będziemy żyć, wówczas zrobimy to czy tamto”.  Bez takiego nastawienia wasze plany będą jedynie pyszałkowatym przechwalaniem się, a przecież każdy rodzaj pychy jest złem.  I pamiętajcie: jeśli ktoś może czynić dobro, ale go nie czyni, ten grzeszy.

List Jakuba 4,11-12 (NPD)

18 listopada 2020

List Jakuba 5,1-7a (NPD)

18 listopada 2020